Yatırımcı Açısından Ağ Üyeliğinin Avantajları

  • Yatırımcı toplantılarda sunum yapan inovatif girişimleri dinleme ve değerlendirme imkanı
  • Girişimcilere sermaye desteğinin yanı sıra bilgi birikimi, tecrübe ve network desteği
  • Gelecek vaad eden bir veya birden fazla girişime erken aşamalarda görece küçük tutarlar ve bunun katları şeklinde bireysel veya kolektif(co-investing) yatırımlar yapma fırsatı
  • Yeni trendler, gelişmeler, teknolojiler ve fikirler hakkında güncel kalmak
  • Networking imkanı
  • BKY lisanslı Yatırımcıların Ağ üzerinden yaptıkları yatırımlarda %75 veya %100 oranında yıllık gelir vergi istisnasına tabi olma imkanı

Üyelik Başvuru Formu
    KVKK Aydınlatma Metnini