Periyodik olarak gerçekleştirilen Yatırımcı toplantılarında sunuma çıkacak girişimler 3 aşamalı seçim süreci sonucunda belirlenir.

1. Aşama: Online başvuruda bulunan girişimlerin sunumları ŞirketOrtağım profesyonel kadrosu tarafından incelemeye alınır. Ağ tarafından belirlenen temel kriterler kapsamında incelemeye alınan bu girişimlerin ilk değerlendirmeden geçmesi sonucunda 10-12 adet girişim seçilir.

2. Aşama: İlk değerlendirme sonucunda görüşmeye uygun olduğu kararlaştırılan 10-12 adet girişim Ağ Seçim Komitesi toplantılarına davet edilir ve Seçim Komitesinde sunum yapmalarına imkan sağlanır. Bu toplantı ve görüşmeler neticesinde Seçim Komitesi ilk elemesini yaparak 5-6 adet girişim belirler.

3. Aşama: Seçim Komitesi tarafından belirlenen 5-6 adet girişim ikinci bir görüşme için tekrar toplantıya davet edilir. ŞirketOrtağım Yönetim Kurulu’ nun değerlendirmesi ve kararı sonucunda belirlenen 2-3 adet girişim Yatırımcı toplantılarında sunum yapmak için davet edilir.