• Yıl içerisinde düzenli periyotlarda Yatırımcı Üyelere özel gerçekleştirilen çevrimiçi Yatırımcı-Girişimci toplantılarının gerçekleştirilmesi
  • Başvuru yapan çok sayıda girişim arasından Ağ yatırım kriterleri çerçevesinde titizlikle seçilen potansiyeli yüksek girişimlerin sunumlarının organize edilmesi
  • Girişimci sunumlarına ilaveten pazar araştırması, rekabet araştırması, finansal analiz ve iş planı çalışmalarının yürütülmesi
  • Yatırımcılar tarafından ilgi gören girişimlerin detaylı analiz(deep dive) toplantılarının düzenlenmesi
  • Yatırım kararı verilen girişimlerin yatırım sözleşmeleri ve genel kurul işlemleri dahil tüm hukuki sürecinin Yatırımcılar adına yürütülmesi
  • Yapılan her yatırım özelinde Lider Yatırımcı hizmetlerinin düzenlenmesi
  • Yatırımcıların vergi muafiyetinden faydalanabilmesi amacıyla BKY lisans başvurularının yapılması
  • BKS mevzuatı kapsamında yapılan yatırımlarda lisanslı Yatırımcıların vergi avantajı fırsatı için gerekli Bakanlık başvuru süreçlerinin yönetimi ve gerekli onayların alınması
  • Yatırım yapılan girişimlerin yatırım sonrası düzenli olarak izlenmesi ve Yatırımcı hissedarlarına raporlama hizmeti
  • Yatırım yapılan girişimlerin exit imkanlarının araştırılması ve yönetilmesi