Ağ aracılığıyla yatırım yapılan girişim şirketlerinin yönetim şekli, performansları ve mali neticeleri ŞirketOrtağım tarafından profesyonelce oluşturulmuş standart bir yatırım izleme süreci metodolojisi aracılığıyla düzenli olarak takip edilir ve Yatırımcı hissedarlarına raporlanır.

Ayrıca; yatırım yapılan her girişim şirketi özelinde 3’er aylık dönemlerde düzenlenen hissedarlar toplantıları sayesinde Yatırımcılar şirketin gidişatı, dönem faaliyetleri ve gelecek planları hakkında bilgi sahibi olurlar.