Ağ tarafından periyodik olarak gerçekleştirilen Yatırımcı toplantılarında yapılan girişim sunumların ardından Yatırımcılar nezdinde ilgi gören girişimler analiz(deep dive) toplantısına davet edilir. Bu toplantılara girişimcilerin yanı sıra girişime ilgi gösteren Yatırımcılar katılır.

Analiz toplantılarının amacı; Yatırımcılar tarafından ilgi gören girişimlerin daha iyi anlaşılabilmesi, girişimcilerin daha yakından tanınması, finansal çalışmaların analiz edilmesi ve girişim ile ilgili merak edilen tüm soruların cevaplanarak toplantılar sonucunda yatırım süreçlerinin nihai karara bağlanmasıdır.

Bu toplantılar sonucunda girişime yatırım yapma kararı alınır ise Ağ tarafından tüm Yatırımcı Üyelere yazılı olarak bilgilendirme yapılır ve Yatırımcıların yatırım taahhütleri alınır. Yatırım taahhüt sürecinin tamamlanmasıyla birlikte ise hissedarlar/ana sözleşme hazırlıkları ve imza süreci, Lider Yatırımcının belirlenmesi, BKY lisanslı Yatırımcıların vergi muafiyeti amacıyla Bakanlık nezdinde yatırım başvurusu ve gerekli onayların alınması ve nihai aşamada ise Yatırımcıların sermaye ödemeleri ve genel kurul işlemlerine geçilir.

Tüm bu süreçler Yatırımcılar adına ŞirketOrtağım Melek Yatırımcı Ağı tarafından titizlikle yürütülür.