T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 15 Şubat 2013 tarihinde yayımlanan BKS (Bireysel Katılım Sermeyesi) yönetmeliği kapsamında BKY(Bireysel Katılım Yatırımcısı) lisansı sahibi olan Yatırımcılar akredite bir Melek Yatırımcı Ağı üzerinden yaptıkları yatırımların %75’ini veya %100′ ünü aynı sene içerisindeki kişisel gelir vergisi matrahlarından düşebilmektedirler.
Yatırımcıların BKY lisansı sahibi olabilmesi için öncelikle yüksek gelir veya servete sahip yatırımcı ya da tecrübeli yatırımcı tanımlarındaki şartlardan herhangi birini taşıması gerekir.

Lisanslı Yatırımcıların vergi muafiyeti desteğinden yararlanabilmeleri için BKS mevzuatında belirtilen kriterleri yerine getirmeleri ve yatırım yaptıkları girişim şirketlerinde sahip oldukları hisselerini en az iki tam yıl elde tutmaları şartı aranır.

BKY lisans başvurusu işlemleri sadece T.C Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından akredite edilmiş Melek Yatırımcı Ağları tarafından yapılabilir.

BKY lisansı sahibi olmak isteyen Yatırımcılar Türkiye’ nin ilk akredite Melek Yatırımcı Ağlarından olan ŞirketOrtağım Melek Yatırımcı Ağı aracılığıyla hızlı bir şekilde BKY lisans başvurusunda bulunabilirler.

BKS Yönetmeliği için tıklayınız.

BKY lisans başvurusu için gerekli belgeler için tıklayınız.